Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

Objectius

Inici d’un projecte:

 • Saber traduir del client tota la informació necessària per a engegar un projecte.
 • Reconèixer les dades que són importants perquè ens ajudaran a decidir l’estil de maquetació que hem de fer.
 • Conèixer els diferents tipus de publicacions i els formats que hi ha en el mercat. Tenir clares les característiques de cadascun per a poder bregar amb qualsevol i, si calgués, saber quin hem de triar en una proposta.
 • Conèixer breument com funcionen els mecanismes editorials a l’hora d’engegar un projecte i la importància dels tests del producte, no només amb el client, sinó també amb mostres d’audiències.

Tipografia:

 • Reconèixer genèricament els tipus de lletres segons el seu traç.
 • Tenir coneixement de quin ús és el més adequat per a cada tipografia en funció de les seves formes.
 • Entendre com amb les lletres és possible comunicar sensacions, més enllà del significat que contenen.
 • Prendre consciència que fer proves, experimentar amb tipus i intentar combinacions amb més o menys estil és l’única manera de controlar una feina amb tipografia.
 • Aprendre a reconèixer quan una combinació de tipus funciona adequadament.
 • Assimilar la importància que té l’ús de la tipografia en disseny.

Imatges:

 • Conèixer els tipus d’imatges que s’utilitzen en el món editorial.
 • Saber quin és l’origen de les imatges per a poder-ne fer un bon ús.
 • Conèixer els diferents formats d’imatges amb els quals pot treballar el dissenyador.
 • Adquirir una sèrie de nocions bàsiques per a treballar amb imatges en la composició del disseny traient-los el màxim partit possible.

Color:

 • Aprendre a interpretar els colors.
 • Entendre què és el que transmet subconscientment un color.
 • Conèixer com funcionen les famílies de colors.
 • Entendre l’entrellat que fa que una combinació de diversos colors funcioni adequadament.

Retícula:

 • Conèixer què és la retícula i la seva importància.
 • Entendre l’ús de la retícula per a crear coherència en un disseny.
 • Saber crear una retícula de zero i aprendre a conèixer-ne la funcionalitat.
 • Entendre que cal ser flexible i ordenat, per la qual cosa cal aprofitar-se dels avantatges que aporta un bon esquelet en un disseny.

Composició:

 • Aprendre a reconèixer cadascun dels elements bàsics que componen una maqueta.
 • Conèixer quines són les maneres de crear atenció sobre els elements que requereixin importància.
 • Aprendre a construir eficaçment una jerarquia dins de la pàgina.
 • Entendre la importància de crear elements que, en el seu conjunt, construiran una identitat gràfica del projecte.
 • Conèixer la importància de crear recursos com un «manual d’estil» gràfic, plantilles dels temes, biblioteques o fulls d’estil que no només defineixen el producte, sinó que també fan la feina més fàcil.

Portada:

 • Entendre la importància de la portada, la seva significació i la seva transcendència.
 • Reconèixer tots els elements que solen aparèixer en una portada.
 • Reconèixer els gèneres de portada més habituals.
 • Fer anar unes nocions bàsiques, però molt importants, per a tenir recursos a l’hora de resoldre una bona composició de portada.

Art final:

 • Prendre consciència de la importància de l’art final.
 • Conèixer les especificacions d’un document final llest per a impremta.
 • Familiaritzar-nos amb les especificacions necessàries per a impremta en els documents.
 • Repassar els diversos acabats especials que es poden aplicar al disseny.

Publicacions digitals:

 • Entendre com evolucionen els recursos cap a una era més digital on el disseny ha d’adaptar-se a nous mitjans.
 • Conèixer les publicacions més habituals que s’acostumen a dissenyar per a l’entorn digital.
 • Analitzar els pros i contres del mitjà digital en relació a l’imprès.
 • Comprendre que els processos de disseny destinats al mitjà digital estan lligats a processos informàtics de programació.
 • Reflexionar sobre la necessitat de conèixer l’UX experience per poder dissenyar de manera efectiva.
 • Repassar les noves necessitats d’un mitjà diferent amb el què el dissenyador ha d’estar familiaritzat per poder adaptar-se al que requereixi el producte.