Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.4. Normes bàsiques en tipografia

2.4.8. Cal utilitzar amb moderació les majúscules, les versaletes, les negretes i les cursives

El seu ús ha de ser equilibrat i tenir com a objectiu destacar o emfatitzar alguna paraula. Són recursos que, si es fan servir massa, enlletgeixen el disseny i perjudiquen la llegibilitat del text.