Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.4. Normes bàsiques en tipografia

2.4.2. No és una bona idea combinar dues fonts que s’assemblin massa

Barrejar dues tipografies que s’assemblin massa en les seves formes no té gaire sentit. En l’àmbit estètic, cal jugar amb dues fonts que es complementin però que, clarament, siguin diferents entre si.

Podem veure en la imatge exemples de mala i bona combinació de tipografies. El primer és una combinació fallida, perquè les dues tipografies són massa similars, el seu traç és massa semblant. Els altres dos exemples són més adequats, ja que s’està barrejant tipografia amb serif i de pal: juntes aconsegueixen un equilibri, ja que aconsegueixen varietat, impacte i donen molt joc en l’àmbit estètic.