Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

6. Composició i posada en pàgina

6.1. Elements de la pàgina base

A continuació repassarem tots els elements que, de manera més o menys habitual, se solen trobar en una maqueta.

La pàgina buida: la retícula marca la caixa, els marges i la costura.

  • Caixa o taca: és l’espai interior de la maqueta que queda envoltat pels marges. En aquesta zona es disposaran els elements. És el que es considera la zona impresa (d’aquí el terme taca) de la pàgina.
  • Costura: línia per on es plega la publicació. És un espai amb el qual s’ha de tenir especial cura, ja que si s’hi col·loquen textos que passin d’una pàgina a una altra, o fotos que no siguin prou grans, l’efecte visual pot ser desastrós.
  • Marges: són els espais en blanc que queden al voltant de la taca. El seu tractament és important, ja que són essencials per a la lectura i l’estètica de la composició.
  • Reixeta base: és el conjunt de línies horitzontals on es recolzarà el text. La determina la retícula. La distància entre una línia i una altra és l’interlineat (sempre que els textos hi estiguin ajustats).