Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.2. Conèixer els tipus, les famílies i els seus usos ens ajudarà a triar bé

Repassarem de manera simple què és un tipus de lletra, així com les seves variants.

S’anomenen tipus o fonts el conjunt de models amb els quals es representen totes les lletres de l’alfabet amb un estil determinat.

Una família tipogràfica és el conjunt de totes les variants tipogràfiques dins d’una font, diferenciades per:

  • Pes: light, regular o bold.
  • Inclinació o eix: roman o italic.
  • Proporció o amplària: regular, condensed o extended.

Exemple de la família tipogràfica Gotham, dissenyada per Tobias Frere-Jones originalment per a la revista GQ: els editors volien un tipus de lletra que no tingués rematades i que disposés d’una estructura geomètrica d’aires nous, frescos i aspecte masculí.

Triar tipografies que tinguin una família àmplia ens assegurarà versatilitat i ens facilitarà l’adaptació del seu ús en el disseny.

Per a treballar eficaçment amb tipografies hem de tenir molt clar quines són totes les parts d’una lletra. Això ens ajudarà a diferenciar les característiques específiques de cada tipografia.