Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.2. Elements d’una portada

7.2.2. La imatge principal de portada

El tipus d’il·lustració que fem servir en portada vindrà determinat pel tipus de publicació que estiguem construint. Cada revista col·loca en la seva portada una imatge molt cuidada i rigorosament triada que resumeix la seva personalitat, i que té en comú una sèrie de característiques formals que fan que aquestes imatges siguin coherents entre si i contribueixin a definir el producte. La foto pot anar a sang, pot anar emmarcada, pot haver-hi diverses imatges que creïn punts d’atenció diferents, etc. Tot això es repetirà número rere número, de manera que l’estil sigui recognoscible.

«La imatge capta l’atenció del comprador, però els titulars venen la revista.» Jan V. White, Editing by design.