Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.2. Elements d’una portada

7.2.5. Recursos gràfics

Són els diversos recursos que definim com a part identificativa del disseny de la publicació, que contribuiran a definir la marca, a fer-la recognoscible, i que poden aparèixer aquí també. Poden ser elements com l’esmentat marc groc de la capçalera de National Geographic o vermell de la revista Time, els marcs de les fotos de suport, els tipus de filets, les trames, les caixes de color, les ombres, etc.