Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.1. La foto

«Les fotos són el primer que es veu quan s’arriba a una pàgina. Són ràpides, emocionals, instintives i provoquen la curiositat. Per això, predisposen el lector a rebre informació. S’han de fer servir deliberadament, no només per a trencar el text i fer-lo menys avorrit. No són elements subordinats, així que no les tractis com a tals. Les revistes són una associació entre el visual i el verbal.» Jan V. White, Editing by design.

En aquestes paraules de White podem trobar l’essència del que la fotografia significa en el disseny. La fotografia té un paper protagonista dins del disseny gràfic. No hem de tractar mai la imatge com un element independent, ni com un simple component decorador que acompanya el text, sinó que hem de pensar en el terme intenció a l’hora de compondre. Una imatge ha de provocar, impactar i intensificar el missatge que el reportatge transmet. Una imatge ha d’il·lustrar però, al mateix temps, ha d’informar per si mateixa, independentment del text que l’acompanya. De fet, solen ser l’eix central del disseny i, per norma general, la composició de la pàgina es decideix entorn de les imatges que es tenen.

3.1.1. Funcions de les fotos en disseny editorial

Quan decidim utilitzar una imatge en un disseny ens hem de plantejar quina és la «intenció», com dèiem abans, amb què la farem servir dins de la composició. Segons aquesta funció, podem dir que les imatges són informatives (contenen tota la informació que volem explicar i s’entenen per si mateixes, sense necessitat de llegir el text que les acompanya), documentals (quan certifiquen i donen constància d’alguna cosa, serveixen per a demostrar que una cosa és de la manera com s’està explicant), il·lustratives i estètiques (ja que la seva finalitat és il·lustrar un reportatge) o d’entreteniment.

En el disseny de revistes les fotografies són l’esquelet de les publicacions. Són productes que no es conceben sense fotos (o il·lustracions). El tipus d’imatges que s’hi faci servir també serà un element definidor de la marca del producte, sigui pel seu estil o per la manera com s’utilitzen.