Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

1. Introducció al procés de disseny editorial

1.2. Introducció als diversos formats

1.2.2. Llibres

El llibre és considerat el primer mitjà imprès, ja que el seu naixement està íntimament relacionat amb la invenció de la impremta per Gutenberg. Són publicacions més extenses i sense una periodicitat establerta. Solen ser de diversos tipus: novel·les, manuals, llibres d’art, divulgatius, etc. El seu format i el seu aspecte depenen del contingut, així com de la línia gràfica de la col·lecció a la qual pertanyen. Hi ha diferents tipus d’enquadernació, i pot portar tapes dures en diferents acabats que contribueixen a atorgar-li més resistència, ja que és un objecte que té com a fi perdurar en el temps.

Exemples de llibres en els quals la línia gràfica l’estableix la col·lecció a la qual pertanyen.

Hi ha llibres altament complexos en un àmbit gràfic, rics visualment i que ofereixen moltes possibilitats a l’hora de dissenyar, i altres on només predomina el text, ja que la seva finalitat és la lectura. En l’àmbit editorial, hi ha tot un art en la composició de portades, en les quals s’impliquen ingredients més relacionats amb la part més artística.

The Wes Anderson Collection, per Matt Zoller (ed. Abrams, 2015), un exemple de llibre de disseny cuidat i sorprenent que compleix plenament la seva missió de plasmar en paper l’univers del cineasta Wes Anderson.

Exemple de llibre d’art: Japan: season by season, de Sandrine Bailly.