Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.2. Especificacions tècniques de les imatges per a imprimir

3.2.3. Model de color

Les imatges preparades per a impressió sempre han d’estar en CMYK.

Aquest model de color és subtractiu i permet representar una gamma de colors més àmplia que en altres formats. A més, la seva adaptació als processos industrials d’impressió és bastant precisa. El que fa aquest model és barrejar els quatre pigments bàsics (cian, magenta, groc i negre) per a crear la resta dels tons.

Si les nostres imatges tenen com a objectiu un disseny digital per a ser visualitzat en pantalla, aquest model CMYK no és vàlid. En aquest cas, les imatges hauran d’estar en RGB, un model de color que consisteix en una mescla additiva de llum vermella, verda i blava (que sumen blanc). En convertir una imatge RGB a CMYK hem de tenir en compte que la visualització dels colors canviarà.

Les impremtes imprimeixen en CMYK. Per assegurar-nos que allò que ha estat imprès sigui exactament el que volem, hem de ser meticulosos i treballar amb les imatges en aquest format.