Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.3. Seleccionar adequadament tipografies segons la seva classificació

2.3.5. Script (o cal·ligràfiques)

Les fonts script contenen caràcters que imiten l’escriptura manuscrita. Són perfectes per a textos breus i expressius. La seva varietat abasta des de fonts cal·ligràfiques clàssiques i fluides fins a dissenys elegants amb caràcters més informals. Cal anar amb compte amb el seu ús, ja que de vegades no tenen bona llegibilitat.

Exemples són Bickman, Shelley, Kuenstler, Jellyka, Brush Script, Bradley, Miama, etc.