Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

8. L’art final

8.1. Importància de l’art final

Tan important com controlar el procés de creació dels documents és tenir coneixement de com cal enviar-los a la impremta perquè el resultat final imprès es correspongui amb el que hem dissenyat. No serveix de res un bon disseny si no controlem els processos d’impressió i la qualitat del resultat. És important ser conscients d’això per a no endur-nos sorpreses amb el resultat imprès: colors que no corresponen, sobreimpressions amb les quals no comptàvem, etc. Per això hem de conèixer les característiques d’un document i com ha de ser enviat a impremta perquè no sorgeixin problemes en el resultat final.

Es coneix pel nom d’art final el material que ja està completament preparat per a passar a fotolits mitjançant tècniques de reproducció adequades. És el material ja llest per a enviar a impremta, completament acabat i que no necessitarà retocs posteriors. El procés de traslladar l’art final als fotolits d’impressió s’anomena directe a planxa (o CTP). Antigament aquest procés era més complicat i s’havia de fer per mitjà de pel·lícules fotogràfiques.

L’ús d’arxius en format PDF que permeten crear un art final amb imatges i fonts inserides ha simplificat molt els processos. Un PDF és un document tancat, la qual cosa ens assegura que no serà alterat una vegada enviat, ja que es tracta d’un arxiu no manipulable. Els documents també poden ser enviats a impremta «en obert», és a dir: el document original en InDesign o QuarkXPress amb les seves imatges i fonts a banda. Això no és aconsellable (tret que no hi hagi més remei), ja que tota manipulació aliena del document pot suposar un error accidental.

Cada projecte tindrà les seves pròpies especificacions a l’hora d’imprimir-se, si bé és cert que hi ha una sèrie de normes comunes per a tots els arxius que s’envien a impremta, per la qual cosa és important repassar quines són les característiques necessàries en un document abans de crear-ne el PDF final.