Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.3. Tipus de publicacions digitals

9.3.3. E-books

Un e-book o llibre electrònic és un llibre de text corregut que està pensat per a què sigui llegit a través d’un eReader. Els eReaders són dispositius que estan especialment pensats per a què siguin còmodes per a la lectura, gràcies a les seves pantalles retroil·luminades que ajuden a què la vista no es cansi, fins i tot quan la llum ambiental no és l’adequada per llegir. Un altre dels beneficis dels e-books és que pots guardar molts llibres al teu dispositiu i evitar que ocupin espai físic. El format més habitual és el PDF, tot i que les editorials solen preferir l’EPUB. Hi ha algunes marques com Kindle d’Amazon que tenen un format propi (en aquest cas seria .mobi/awz).

El format EPUB 3.0 és una evolució del format original i permet la inclusió de vídeos, sons o animacions, per la qual cosa és un format ideal per a llibres infantils o didàctics.

Per crear un e-book, n’hi hauria prou amb tenir una eina adequada per al format que volem, en funció del dispositiu de destinació. La manera de crear-lo és semblant a la creació d’una web: inserirem el text i, si hi hagués alguna imatge i el programari ens ho permetés, l’exportaríem a un dels formats compatibles. Pel que fa al disseny, els e-books són molt bàsics, ja que simplement són un text corregut, i el tipus de lletra o la mida s’adapta, amb posterioritat, a cada dispositiu de lectura.

Adobe InDesign segueix essent una eina fonamental per crear qualsevol tipus de documents, inclosos aquests, però hi ha altres programes que també permeten fer-los com Sketch (disponible només per a Mac), Gimp o Inkscape. Com sol ser habitual en disseny, no hi ha un únic camí per fer un e-book, a vegades cal conjugar diferents eines i després ajuntar-ho tot en un mateix document.

Els iBooks són llibres electrònics només compatibles amb dispositius d’Apple. Apple compta amb un programari gratuït anomenat iBooks Author, que permet afegir moltes funcions d’interactivitat, però només podrem distribuir aquest producte a través de l’Apple Store.