Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.4. El disseny digital centrat en l’usuari: user experience (UX)

9.4.3. Tècniques d’UX per conèixer l’usuari

  • Les entrevistes cara a cara, l’objectiu de les quals és aconseguir la major quantitat d’informació possible sobre els hàbits de l’usuari relacionats amb el que s’està oferint, ajuden a entendre quines necessitats són les que cal cobrir.
  • Els focus groups són reunions en grup en les quals es duu a terme una discussió moderada per treure informació sobre les necessitats dels usuaris.
  • Les enquestes són mètodes de baix cost i de resposta immediata en les quals es poden preguntar inquietuds concretes sobre el projecte.