Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

8. L’art final

8.2. Arxius llestos per a impremta. Format PDF

8.2.3. El sagnat i les marques de tall

Els documents finals en format PDF han d’incloure entre 2 i 5 mm de sagnat, així com les marques de tall. Si el document no té el sagnat necessari, es corre el risc que quedi una línia blanca a la vora per on es guillotina el plec.

En aquest exemple de PDF llest per a enviar a impremta de la revista Woman podem veure les marques de tall del document i l’espai de sagnat reservat.