Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.2. Avantatges i inconvenients de les publicacions digitals

9.2.1. Avantatges

  • Les publicacions digitals són de fàcil accés. Es pot accedir a una publicació digital independentment del lloc en el qual es va crear de manera immediata, sempre que estigui disponible de manera online.
  • Els costos de producció d’una publicació digital són molt menors als necessaris per produir un producte en suport físic. El cost de producció es limitaria a les tarifes de servidors o plataformes per poder col·locar el producte de manera accessible per a descarregar i la mà d’obra. Cal tenir en compte que les diferents llibreries i quioscos digitals, ja siguin d’Apple, Android, Amazon o Windows, cobren una quantitat de diners per posar les revistes o productes editorials en circulació, així com un percentatge sobre les vendes.
  • Des del punt de vista creatiu es trenquen les barreres d’allò estàtic que marcava el suport en paper. Un dissenyador ja no crea en un espai acotat i pensant en un sentit de la lectura únic, sinó que es multipliquen les possibilitats. El dissenyador ha d’anar guiant el lector a través d’un entramat accessible que ha de cridar l’atenció i fascinar l’interlocutor. El dissenyador ha de pensar no només en termes de «text i foto» i incorporar moviment, ja sigui en els elements bàsics de disseny o amb insercions d’àudio i vídeo.
  • Permeten quantificar fàcilment el seu impacte ja que se’n pot rastrejar el recorregut, comptabilitzant visites o clics en els continguts, i fins i tot portar un control del temps que el lector inverteix en cada punt.