Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

6. Composició i posada en pàgina

6.6. Plantilles i creació de biblioteques de recursos i estils

El camí fins a crear una revista és llarg. Madurar un projecte demana temps i dedicació, i caldrà fer moltes proves fins a aconseguir un número complet que serveixi de guia a la futura publicació. Com hem dit a l’apartat 1, la manera de treballar és crear un primer esbós del projecte editorial (que anomenem monstre o número zero) per a testar i fer-lo servir de base per a definir-lo. Quan s’hi hagin dut a terme tots els canvis pertinents, el dissenyador construirà el que acabarà sent l’esquelet de la publicació, un llibre d’estil: una sèrie de maquetes base per a començar el treball en cada secció i unes paletes d’estils tipogràfics que el facin més àgil.

Les plantilles s’utilitzen com a punt de partida de cada tema, per a agilitar i facilitar el treball de composició.

Una plantilla és un document que s’utilitza de model per a construir temes. Conté els colors adequats, fulls d’estil, les pàgines mestres ajustades amb la seva retícula, etc. Les pàgines mestres poden contenir elements comuns de tot el disseny (faixes, folis, etc., segons seccions). Cal tenir-les en compte, atès que permeten al dissenyador fer canvis que afecten tot el disseny ràpidament. Per exemple, si volem fer una variació en la foliació i aquest element està incrustat en la maqueta base, n’hi hauria prou de modificar-lo aquí perquè s’apliqui a tot el document.

També es poden crear biblioteques de mòduls ja construïts, que es poden arrossegar a la pàgina, agiliten el treball i contribueixen a l’ordre en els elements de treball. Depenent del disseny de la publicació en qüestió, el llibre d’estil serà més o menys flexible.

Com ja hem dit diverses vegades, en disseny les normes hi són per a servir-nos de guia, i trencar-les de manera creativa i justificada està permès, però cal intentar respectar al màxim els elements configurats per a no convertir la nostra publicació en un caos.