Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.3. Seleccionar adequadament tipografies segons la seva classificació

2.3.6. Decoratives

Aquestes fonts no van ser concebudes com a tipus de text, sinó pensades per a un ús esporàdic i aïllat, amb una finalitat indicada pel seu mateix nom: decorar. Poden ser de fantasia, d’època, futuristes, vintage, etc.

És interessant esbrinar per a quin mitjà va ser creada una font: Times New Roman es va crear pensant a compensar amb el seu dibuix la impressió deficient d’una rotativa antiga. Verdana es va crear per a veure’s en pantalla, i no per a ser impresa en paper. Garamond va ser originalment pensada per a imprimir-se a mides grans (per la qual cosa, si es fa servir en un cos de text llarg, ha d’anar acompanyada d’un interlineat molt ampli).