Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.3. L’origen de les imatges

Una cosa molt important que cal tenir en compte és que les imatges solen tenir un autor i que no tota foto que arribi a les nostres mans es pot fer servir lliurement. Quan es compra una imatge, el que s’està fent és «pagar per una llicència d’ús». Les llicències habituals d’aquests productes solen ser amb gestió de recursos (la foto es compra per a un ús concret en un mitjà concret), lliures de drets (comprem la foto per a utilitzar-la totes les vegades que vulguem) o d’ús lliure. En el món editorial les imatges poden provenir de diferents fonts: autors concrets, agències d’imatges, bancs de fotos gratuïts, etc.

3.3.1. Imatges d’autor

Un fotògraf professional que és contractat per a dur a terme la sessió fotogràfica o a qui es compra la imatge en què s’està interessat.