Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.3. Tipus de publicacions digitals

9.3.2. Pdf interactiu

Amb el desenvolupament de programaris específics per a aquesta tasca o amb l’actualització dels programes habituals de disseny, van començar a aparèixer opcions que oferien la possibilitat d’introduir interactivitats bàsiques en els PDF. Es podien posar enllaços a pàgines d’internet, reproduir àudios i vídeos, la possibilitat d’introduir galeries de fotos, afegir botons, dissenyar formularis, etc. Aquest va ser el primer pas per a un nou món de possibilitats que permetia trencar amb el pensament estàtic del format original. Més enllà de productes editorials, altres formats han pogut beneficiar-se d’aquesta aportació, sumant originalitat i disseny a formularis, portafolis o productes corporatius.

A l’inici de les publicacions digitals, va suposar un gran pas endavant, però ara cal considerar-lo un format que pot ser adequat per a productes específics, on la seva usabilitat és un plus, tot i que no deixa de ser antiquat.