Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.2. Elements d’una portada

7.2.4. Elements editorials fixos

Són la informació corporativa referent a l’editorial, el codi de barres de la publicació o el número i la data. Solen aparèixer en una petita línia de text, i de vegades estan acompanyats pel logo de l’editorial.