Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.3. Tipus de portades

7.3.2. Portades de text

L’ús de les portades de text no és gaire habitual, ja que ens movem en una societat que es comunica mitjançant imatges. Aquestes portades estan construïdes principalment a partir de tipografia, i se sol fer servir una imatge més o menys cridanera a manera de fons. De vegades poden funcionar i cridar l’atenció del lector, sigui pel seu caràcter poc habitual o per una resolució llampant i encertada.

Exemples de portades resoltes amb recursos tipogràfics. En aquest cas són vistoses i efectives i juguen amb el grafisme de manera singular. Podem dir que també tenen un component conceptual, ja que juguen a crear relacions mentals amb les composicions que plantegen.