Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

1. Introducció al procés de disseny editorial

1.4. Fases en la creació d’un producte editorial: un exemple pràctic

Per a entendre clarament tots els punts del procés de creació d’un producte editorial, plantejarem un exemple: engegarem una revista.

Si entenem bé tot l’entrellat gràfic que conforma una revista, serà molt fàcil aplicar-lo a altres formats. Creativitat i lògica són dues premisses molt importants en qualsevol procés de disseny.

1.4.1. El client: l’origen de l’encàrrec

Una editorial important ens ha encarregat dur a terme un projecte per a una futura revista corporativa per a una línia aèria. Durant la reunió en la qual ens plantegen la feina que cal fer no ens donaran una informació gaire específica, però és molt important que tractem d’entendre tot el que ens demanaran. Hem d’estar atents als detalls i intentar que ens responguin a unes breus indicacions bàsiques. Si aconseguim contestar els punts que enunciarem a continuació, podrem considerar que ens trobem en disposició de començar a treballar.

«Se suposa que els clients no tenen idees; tenen problemes» (Erik Spiekermann, tipògraf i dissenyador alemany).