Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.4. Normes bàsiques en tipografia

2.4.7. No deformar la tipografia

Cada tipografia té el seu gruix. Si necessitem deformar-la és perquè no estem utilitzant la tipografia adequada.

Alterar una tipografia amb l’escala (tret que siguem experts) mai no està justificat.

No cal usar accions que alterin el disseny de les lletres i el gruix del seu traç. Si necessitem una tipografia estreta, hi ha fonts condensades i, igualment, hi ha fonts expanded que són més amples i estan pensades per a ocupar més espai amb poques lletres. Passa el mateix amb l’espai que hi ha entre les lletres i les paraules: alterar el track més o menys del que és adequat pot espatllar un disseny.