Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.3. L’origen de les imatges

3.3.2. Agències de fotos

Hi ha un gran nombre d’agències fotogràfiques especialitzades a assortir imatges, tant nacionals com internacionals. Gairebé sempre són les intermediàries entre els fotògrafs i els editors. Normalment, les editorials disposen d’acords econòmics amb aquestes agències per a poder fer les baixades de les fotografies, o bé s’hi pacta el preu de cada imatge que es vulgui fer servir. Exemples d’algunes agències amb les quals habitualment es treballa en el món editorial són: