Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

1. Introducció al procés de disseny editorial

1.5. El «monstre», o número zero

En el món editorial s’anomena número zero o monstre el prototip inicial de revista que es construeix a manera experimental i que ens servirà per a definir el producte final.

Els números zero se solen guardar gelosament, ja que un llançament editorial és una maniobra important, i les empreses intenten que aquest tipus de projectes romanguin en l’àmbit intern.

De vegades calen diversos números zero d’un projecte abans que vegi la llum. És sobrer dir que hi ha vegades en les quals aquests «monstres» mai no arriben al quiosc, ja que després de testar-los el client pren la decisió de no dur-los a terme, sigui perquè no compleixen les expectatives, perquè durant els tests de mercat l’audiència no respon al producte com s’esperava o perquè els costos totals són més elevats que l’originalment planejat.