Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.4. Consells d’ús de les imatges en el disseny

  • Cal intentar triar les imatges pel seu significat, més enllà que siguin més o menys estètiques. Sempre cal tenir en compte el contingut.
  • Que una foto mani sempre en la composició. És molt important tenir en compte la jerarquia de les imatges en el disseny. Les imatges han d’explicar una història, i en això el dissenyador porta la batuta.

En aquest exemple de la revista Smoda podem veure la importància d’apostar per una imatge perquè mani en la composició.

  • Si només es tenen imatges petites, pot ser interessant agrupar-les perquè creïn un conjunt.

Agrupar les imatges sempre és una bona opció (exemple de la revista Woman).

  • Cal tenir molta cura amb les imatges que es col·loquen al centre de la costura. Els resultats poden ser catastròfics. Si una imatge ha de travessar aquest punt, ha de ser molt gran.
  • Buscar cert desequilibri o asimetria en les imatges acostuma a funcionar molt bé. No tot en la imatge ha d’estar centrat.

Portada de la revista Billboard on l’enquadrament no centrat de la imatge aconsegueix un efecte molt estètic.

  • A l’hora de compondre les pàgines, les imatges han de mirar cap a dins. Una imatge que miri cap a fora desvia el punt d’interès i pot fer sensació de desordre (tret que això sigui intencionat en el disseny).

Les imatges han de mirar cap a dins per a crear una sensació estètica de cohesió. En l’exemple, un editorial de moda de la revista Woman.

En aquest exemple podem veure que l’opció superior funciona millor que la inferior, on el personatge de la imatge gira l’esquena al titular i desvia l’atenció cap a fora.

  • Tenir cura dels enquadraments de les fotos. Un mal enquadrament pot tirar per terra una bona engegada. Cal sagnar imatges sense por.

Cal sagnar imatges sense por; una bona imatge sagnada guanyarà impacte. En l’exemple veiem una doble pàgina de la revista Escapes i una altra de National Geographic.