Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.5. Disseny digital

La paraula clau en aquest camp és adaptació. Els dissenyadors es troben davant la disjuntiva que han d’adaptar-se als nous formats, a les noves eines i, en conseqüència, a les noves formes de dissenyar i de comunicar a través del disseny.

9.5.1. Tècniques d’adaptació d’un disseny

Si partim d’un disseny previ, per exemple una revista en paper, i hem de crear la seva versió digital, el primer que haurem de plantejar-nos és quins elements del disseny original funcionaran en pantalla. Cal tenir en compte que la personalitat i la imatge corporativa del producte que volem traslladar ha de seguir existint, per la qual cosa tots els elements que apareguin a la nostra adaptació han de contenir aquesta imatge de marca. D’altra banda, pel que fa a contingut, també cal anotar una sèrie de consideracions, ja que, si el producte que volem crear tindrà «continguts extres», ja sigui per les nombroses possibilitats que se’ns presenten en poder aplicar interactivitat o pels nous formats que es poden implementar, també és important conèixer l’eina amb la que durem a terme aquest nou disseny. InDesign compta amb plugins per poder treballar en digital (Aquafadas) i també hi ha programes desenvolupats específicament per a aquest fi. Dependrà del dissenyador o de l’empresa en la qual es treballi fer-ho d’una manera o d’una altra.

Exemple: en la versió digital de la revista Història, de National Geographic, es traslladen els continguts de la publicació en paper en curs a la versió digital descarregable, mitjançant app, però aquests continguts estan enriquits i ens ofereixen un plus, gràcies a les noves eines i possibilitats.