Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

8. L’art final

8.2. Arxius llestos per a impremta. Format PDF

8.2.2. Resolució de les imatges

La resolució necessària perquè les imatges s’imprimeixin correctament ha de ser 300 PPI (píxels per polzada). En diaris el rang sol baixar a 250 PPI, i en impressions de gran format pot baixar fins a 150 PPI. Com hem vist a l’apartat dedicat a les imatges, és molt important que les fotos tinguin la resolució correcta perquè, si no, a l’hora d’imprimir quedaran pixelades. En generar l’arxiu PDF final, també ens hem d’assegurar que les opcions de resolució estiguin a 300 PPI. De la mateixa manera, cal evitar que les imatges tinguin una ampliació superior al 130% perquè això també influiria en la seva mala impressió.

Les imatges han de tenir una resolució de 300 PPI si volem que la impressió sigui correcta.