Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.3. Tipus de portades

7.3.3. Portades conceptuals

Aquest tipus de portades utilitzen il·lustracions o fotos que miren de comunicar conceptes complexos de manera ràpida i directa. Són difícils de resoldre, i es corre el perill que no transmetin el que pretenen. De vegades és possible trobar portades abstractes en revistes de fotografia o en publicacions especialitzades en disseny.

En l’exemple veiem portades resoltes amb l’ús d’una imatge abstracta amb la qual es tracta de transmetre un concepte. Si estan ben resoltes, poden donar lloc a dissenys molt bonics i interessants.