Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.3. L’origen de les imatges

3.3.3. Bancs d’imatges gratuïts

Actualment hi ha nombroses plataformes d’imatges d’ús gratuït o amb llicència Creative Commons que ens permeten baixar imatges que són d’ús lliure. Alguns exemples són: