Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.2. Especificacions tècniques de les imatges per a imprimir

3.2.1. Formats d’imatges habituals

Actualment els programes de disseny admeten una gran quantitat de formats, però s’acostuma a treballar principalment amb quatre:

  1. JPEG (joint photographic expert group): és el format més habitual perquè és el més fàcil de transmetre, ja que comprimeix la informació i pesa menys. S’ha de tenir en compte que aquesta compressió fa que les imatges perdin, lleument, una mica de qualitat.
  2. TIFF (tagged image file format): és un format que assegura més qualitat que el JPEG, ja que la compressió és menor (tret que s’especifiqui el contrari). La mida dels fitxers és bastant més gran, però admet traçats, capes i siluetes, la qual cosa facilita molt el treball en la composició.
  3. PSD: és el format natural de Photoshop Adobe, permet l’ús directe de capes i no comprimeix la imatge.
  4. RAW: és el format en brut directament de la càmera fotogràfica. Conté la totalitat de les dades de la imatge tal com ha estat captada. Aquest format permet fàcilment la manipulació de les imatges per part dels retocadors per a aconseguir una imatge de sortida de qualitat. Aquest format no és compatible directament amb els programes de disseny, sinó que requereix que la imatge sigui prèviament «revelada» i exportada a algun dels formats anteriors, preferiblement a PSD o TIFF, per a no perdre informació.