Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

1. Introducció al procés de disseny editorial

1.2. Introducció als diversos formats

1.2.5. Diversos

Definir tots els tipus de formats que hi ha seria gairebé impossible, ja que més enllà dels estàndards, podem dir que la imaginació del dissenyador té el poder de construir el que se li ocorri, sempre que serveixi com a mitjà per a transmetre el que vol el client. Podem parlar de cartells de mida gran, postals, targetes o formats més experimentals creats expressament per a un projecte. La imaginació no té límits, sempre que l’ús dels recursos sigui l’adequat.

En la imatge veiem un exemple d’un disseny lliure per a un argumentari editorial de la revista Cuore. S’ha elaborat un encuny en forma de cor a la portada, i papers d’alt gramatge i efecte lluent. En els interiors es van utilitzar reserves UVI. L’enquadernat es va fer amb una espiral. És un format senzill, però vistós i efectiu: la seva finalitat és servir d’eina als equips de màrqueting per a presentar un producte (en aquest cas, la revista Cuore) a possibles anunciants.