Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

6. Composició i posada en pàgina

6.3. Jerarquia visual i ritme en els elements gràfics

Per a entendre el principi de jerarquia ens hauríem de remetre a les lleis de la Gestalt, que diuen que la visió estableix un ordre jeràrquic pel qual el primer punt captat és el més important. Podem dir que jerarquitzar és ordenar tots els elements en funció d’una sèrie de paràmetres que, en el cas del disseny, són visuals. Així doncs, quan parlem de jerarquia en la composició, al que ens estem referint és a l’ordre d’importància que establim entre els diferents elements gràfics en la posada en pàgina. Quan donem més grandària a un element, guanya considerablement en importància. La jerarquia és important en l’àmbit compositiu, sobretot perquè ajuda l’observador a processar la informació presentada en l’ordre correcte. La jerarquia guiarà la lectura de la informació que s’està presentant.

En disseny editorial sempre s’ha de tenir en compte que les pàgines no es treballen individualment, sinó que la doble pàgina s’ha de concebre com una unitat.

En la imatge podem veure un reportatge sobre el Japó de la revista Woman. La distribució dels elements s’ha dut a terme de forma dinàmica i ordenada, repartint el pes dels elements gràfics. Tot el reportatge té una mateixa línia perquè s’ha treballat com una unitat, i és important que això es noti.