Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

6. Composició i posada en pàgina

6.2. Elements en la pàgina composta

A continuació enumerarem els diferents elements que poden aparèixer en una maqueta. No tots hi han de ser sempre, depèn del contingut que estiguem dissenyant, però és important que sapiguem reconèixer-los per a poder-hi treballar i considerar-los en la nostra composició, si calgués. La llibertat creativa amb tots ells és àmplia, si bé és cert que hi ha una jerarquia en cadascun i una sèrie de convencions sobre el seu ús.

 • Capçalera de secció o faixa: és el recurs gràfic que marca la secció de la revista on ens trobem. Generalment hi sol haver una distinció entre les diferents parts de la revista, amb noms propis que acaben sent part distintiva de la publicació. La faixa es repetirà, situada en el mateix lloc, a cada pàgina que correspongui.

En la imatge veiem un reportatge de la revista GQ México, i a la faixa comprovem que ens trobem en la secció «Historias».

Exemple de la revista Woman; a la faixa marca que és un «Especial joyas».

 • Avanttítol: és la frase que antecedeix el titular principal. Acostuma a ser una frase explicativa del titular al qual acompanya.
 • Titular: és l’enunciat que resumeix el contingut i que presideix el reportatge o la notícia. És un dels elements principals de la pàgina. Pot anar sobre blanc, o «calat» en les fotos.
 • Entradeta: generalment situada sota el títol, és un breu resum del contingut del reportatge. Sol fer-se servir per a cridar l’atenció del lector sobre el contingut.
 • Text: és el text principal, el més extens, on es desenvolupa tot el contingut. Depenent de l’estil, serà justificat o sense justificar.
 • Capitular: la primera lletra que apareix en el text, que es col·loca amb una mida més gran (generalment, diverses línies) i que té una funció estilística.
 • Postil·les: són uns petits títols que s’introdueixen dins del text principal, la funció dels quals és facilitar la lectura, creant punts d’interès cridaners.
 • Foto a sang: és la foto que abasta fins al límit de tall de la pàgina, sense deixar espai al voltant.
 • Foto a caixa: és la foto que arriba fins a la guia que marca la caixa de la retícula.
 • Foto siluetada: és la foto que es col·loca sense fons. Sol ser una decisió estilística, i de vegades és un bon recurs per a trencar amb dissenys massa quadriculats i amb poc moviment.
 • Foliació: és la línia de text que es col·loca en els extrems esquerre i dret inferiors i on normalment apareix el nom de la publicació, el nombre de pàgina en el qual ens trobem i fins i tot la data.
 • Suports o destacats: són textos formalment construïts de manera cridanera que s’utilitzen per a trencar la monotonia de la informació i que actuen com a crida d’atenció cap al lector. Solen donar molt de joc en l’àmbit estilístic, ja que s’hi poden emprar tipografies a mides més grans, o estils que ajudin a definir la personalitat gràfica del producte.
 • Peu de foto: petit text explicatiu de la foto que acompanya.
 • Trama: és un recurs gràfic utilitzat per a decorar la pàgina. Pot ser una trama com a tal (un degradat que es reprodueix creant un motiu) o un element gràfic diferent. Es pot fer servir per a delimitar un espai o per a separar elements o zones.
 • Línies o filets: són línies verticals o horitzontals que es poden utilitzar tant per a marcar un espai com per a separar zones. Si el filet s’utilitza entre columnes de text, sol rebre el nom de corondell. Poden ser prims, seminegres, dols, canya, mitja canya, puntejat, etc.