Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.3. Seleccionar adequadament tipografies segons la seva classificació

2.3.2. Romana moderna

També són conegudes com tipografies «didones». Són una evolució de l’antiga. Els seus caràcters són rígids, de gràcia recta i d’asta molt contrastada.

  • Modulació axial (angle recte) amb molt de contrast entre traços prims i gruixuts.
  • Rematades proporcionades.
  • L’ull mitjà és lleugerament més petit que les línies ascendents o descendents.

En aquest grup es poden englobar tipografies com Bodoni, Didot, Lucida, Centennial, New Baskerville, etc.