Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.2. Elements d’una portada

Hi ha una sèrie d’elements comuns en totes les portades, que hi solen aparèixer sempre. Diem solen perquè cada publicació és un món, i la seva pròpia naturalesa dona lloc a una sèrie de maneres diferents de posada en pàgina.

En la imatge, agafant una portada de la revista Woman com a exemple, podem veure alguns dels elements que acostumen a aparèixer en totes les portades. Si ens fixem en el quiosc, en altres portades els hauríem de poder identificar.

7.2.1. Capçalera

L’element principal en tota portada és la capçalera: és el seu nom propi, la seva imatge i conté les línies distintives de la seva personalitat. Un bon logo és determinant per a l’èxit d’una publicació. Quan parlem d’identitat corporativa ens estem referint al conjunt d’elements propis d’una publicació (també aplicable a una empresa, una marca o una companyia) que serveixen perquè es distingeixi d’altres i li atorga unes característiques específiques. El logotip, la capçalera, en una publicació, és l’element essencial de la imatge del producte. Cada publicació ha de tenir la seva pròpia capçalera, de manera que el públic la hi associï immediatament.

El procés de creació de la capçalera és complex: hem de tenir un bon nom que contribueixi al reconeixement del producte entre la competència, que s’associï amb un concepte que sigui adequat al que estem creant, que es recordi fàcilment, etc. El procés de creació de la capçalera ha de culminar en un logotip que desperti un procés mental en l’observador que li transmeti el que el producte conté (elegància, diversió, jovialitat, serietat, etc.). El nostre logo ha de fer ressaltar la publicació entre la competència, li ha d’atorgar unes característiques pròpies que despertin l’interès del lector potencial i afermin la seva confiança en ell. El seu lloc usual és a dalt a l’esquerra, encara que hi ha publicacions que modifiquen aquesta ubicació com una maniobra d’identitat.

En la imatge podem veure diferents capçaleres de revistes conegudes. El logo en si mateix, descontextualitzat de qualsevol imatge, ja ens recorda a quina publicació pertany. Són capçaleres que estan íntimament relacionades amb el producte que representen.

De vegades es poden introduir variacions en el logo per motius merament estètics. En l’exemple podem veure com en la revista Smoda la capçalera ha estat alterada per fer l’ullet al contingut de la publicació. Malgrat que l’estètica del logo ha variat, podem observar com segueix sent igualment recognoscible.