Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

1. Introducció al procés de disseny editorial

1.2. Introducció als diversos formats

1.2.4. Fullets

És un imprès de mida reduïda amb una finalitat bàsicament publicitària o de divulgació d’algun tipus d’informació considerada d’interès. En termes generals, el seu disseny sol ser molt més lliure i obert que en altres publicacions, ja que el que es busca és l’impacte i la comunicació directa d’un missatge. De fet, n’hi ha de molts formats, alguns de més convencionals que d’altres. El dissenyador es pot valer d’aquestes formes diferents per a plasmar una idea.

En trobem de diferents tipus segons el nombre de pàgines, que en aquest format s’acostumen a anomenar cossos:

  • Flyers: un sol full sense plegar. La grandària habitual oscil·la entre A6, A5 i A4. S’acostumen a distribuir lliurement o van inclosos dins d’altres publicacions, com ara llibres o revistes.
  • Díptics: fullets plegats en dos cossos, per la qual cosa contenen quatre pàgines.
  • Tríptics: fullets plegats en tres cossos, per la qual cosa contenen sis pàgines.
  • Quadríptics: fullets plegats en quatre cossos, per la qual cosa contenen vuit pàgines.
  • Políptics: fullets de més de quatre cossos.

També hi ha diferents formes de plegat, com en finestra, en acordió, en cilindre, en creu, etc. En aquest tipus de formats cal tenir molt en compte que el contingut sigui coherent, tant obert com tancat.

Els encartaments són un tipus específic de fullets que van inserits dins de diaris o revistes. Poden tenir diverses pàgines i contenir missatges publicitaris.

Exemple de díptic (quatre cares) dissenyat per l’estudi Galerna.

Exemple de tríptic (sis cares) dissenyat per l’estudi Trama.