Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

8. L’art final

8.3. El format PDF a examen

El format d’arxiu PDF és molt flexible. Es tracta d’un arxiu multiplataforma, és a dir, és compatible amb els diferents sistemes operatius (Linux, MacOs, Windows, Unix, etc.). La seva versatilitat es basa en el fet que pot contenir no només textos o imatges, sinó també hipervincles, vídeos, enllaços, marcadors, etc. És un document «tancat», per la qual cosa, en ser enviat a un altre usuari, les seves característiques romanen inalterables (no es mouen elements), tret que s’editi explícitament per a això. Té peculiaritats de seguretat, ja que pot ser xifrat, demanar una clau per a obrir-se o estar inclòs en un sistema de verificació. Per tot això, és un format idoni per a enviar documents tancats a impremta, ja que ens assegura que el contingut romandrà inalterable.

En les imatges podem veure un exemple de configuració estàndard vàlida de sortida per a un PDF en alta resolució per a enviar a impremta. En aquest cas s’utilitza el perfil Fogra 39, que és un estàndard pactat amb la impremta en funció del tipus de paper en el qual s’imprimirà.

PDF final general amb marques d’impressió. L’exemple pertany a l’especial aniversari de la revista Lecturas.