Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

3. Fotografies i imatges

3.2. Especificacions tècniques de les imatges per a imprimir

3.2.2. Resolució

La imatge digital està composta per píxels, que són una sèrie d’unitats de color. Com més petits siguin aquests píxels, més bona serà la visualització de la imatge, i al contrari, com menys píxels hi hagi i més grans siguin, pitjor serà la definició de la imatge. Una imatge no necessita la mateixa resolució per a ser vista correctament en pantalla que impresa en paper. Quan parlem d’un disseny digital que està pensat per a ser vist en pantalla, la resolució de la imatge ha d’estar a 72 píxels per polzada. No obstant això, quan el nostre disseny estigui destinat a ser imprès, hem de tenir en compte que cada imatge necessita un mínim de 250 o 300 píxels per polzada. Tot el que sigui inferior a això farà que les nostres imatges no quedin ben impreses.

Si una imatge no té prou resolució, els resultats poden ser desastrosos.