Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

6. Composició i posada en pàgina

6.4. Com es crea una jerarquia visual

La manera bàsica de crear una jerarquia visual en la composició és organitzar el contingut del principal a l’accessori, tenint en compte tècniques com ara grandària, color, ordenació, etc. per a cridar l’atenció.

6.4.1. Grandària o proporció

Encara que l’ordre de lectura convencional és de dalt a baix i, generalment, d’esquerra a dreta, en disseny no és així de simple, ja que l’observador, abans de submergir-se en la lectura d’un tema, duu a terme un «escaneig» ràpid, un examen visual del que li estan mostrant, per a testar el nivell d’interès que li desperta. Un lector potencial buscarà crides d’atenció, títols cridaners, paraules clau que cridin la seva curiositat. Per això és encertat fer servir paraules curtes, títols, postil·les, textos destacats, etc., tot tipus de recursos que trenquin els blocs llargs de text que, a simple vista, poden semblar avorrits. Les diferències tipogràfiques, tant de grandària com de pes, s’han d’emprar amb lògica i estètica.

Els elements que són més grans capten l’atenció més ràpidament. La grandària és definitòria per a determinar la importància que té l’element en qüestió. Si tots els elements que participen en la posada en pàgina tenen la mateixa grandària, l’observador no podrà detectar quin de tots aquests elements és el més important, i es corre el risc que el conjunt pugui resultar més avorrit i monòton.

Grandària