Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.4. El disseny digital centrat en l’usuari: user experience (UX)

9.4.4. UX Designer i UI Designer

La persona que realitza UX és l’UX Designer. Les seves funcions són investigar les necessitats dels usuaris i cercar maneres de complir els objectius. És un nou lloc multidisciplinari que ha sorgit en els últims temps per respondre a les noves necessitats dels formats digitals. Els seus coneixements no només s’han de limitar al disseny, sinó que han de tenir coneixements de màrqueting, psicologia, sociologia, etc.

Un UI Designer és l’encarregat de confeccionar una interfície per al producte que es correlacioni amb l’experiència de l’usuari. És el que s’encarrega de crear els elements interactius i ha de fer que es vegi correctament en totes les plataformes. Podríem concloure que l’UX Designer és el que s’encarrega de fer el treball previ d’investigació per a què l’ UI Designer pugui fer correctament la seva feina de disseny.