Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

6. Composició i posada en pàgina

6.4. Com es crea una jerarquia visual

6.4.4. Equilibri

L’ordre dels elements a la composició determinarà la manera en què es percebrà l’equilibri de les diferents parts.

  1. Equilibri simètric o formal: tots els elements es distribueixen simètricament respecte a un eix en la composició. S’utilitza en dissenys que busquen ser clàssics i conservadors. Aquest tipus de balanç dispositiu limita bastant la col·locació de textos, imatges i recursos, encara que això pot ser compensat amb un ús creatiu i efectista de tipografies i colors.

Simetries i similituds

  1. Equilibri asimètric o informal: aquest balanç incrementa les maneres de col·locació dels diferents elements, ja que es trenca l’eix i es modifica la disposició dels elements en la maqueta, que ja no han d’estar centrats. El disseny es torna més flexible, es poden fer servir diferents grandàries, formes, colors, etc. i aconseguir un disseny més informal i relaxat. L’interessant d’aquest tipus de balanç és que el dissenyador pot guiar l’observador i marcar el camí de lectura que cal seguir.

Ajuda el lector a trobar amb facilitat els elements que són importants.