Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.3. Seleccionar adequadament tipografies segons la seva classificació

2.3.4. Pal sec (sans serif)

La seva característica principal és que els caràcters es redueixen al seu esquema més essencial. L’asta és uniforme i no tenen rematada. Les lletres estan conformades per línies rectes i cercles units (reflecteixen l’època en la qual neixen: la industrialització i el funcionalisme). Presenten una alta llegibilitat fins i tot en mides petites.

Famílies d’aquesta categoria són Futura, Helvètica, Frutiger, etc.