Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.4. Normes bàsiques en tipografia

2.4.6. Tenir en compte el color

Quan parlem de color, hem de tenir en compte tres valors:

  • El color de les lletres.
  • El color del fons.
  • El «matís» o «massa de gris» que forma la tipografia composta en columnes i línies.

Depenent del tipus triat, el seu pes, la seva mida o l’interlineat, la «massa de gris» variarà en el disseny.

Algunes nocions bàsiques en l’ús del color en la tipografia són les següents:

  • El text negre sobre blanc és la combinació que té una llegibilitat més bona, mentre que el text blanc sobre fons negre es llegeix pitjor i cansa la vista, per la qual cosa s’hauria de fer servir en textos curts i amb tipografies que tinguin uns traços més gruixuts i més grans. L’ús que es doni a les tipografies dins del nostre disseny s’ha d’adequar als recursos gràfics que col·loquem en pàgina.

  • Està demostrat que el text negre sobre fons groc es llegeix bé des de lluny, amb lletres grans i en textos breus.
  • Els textos amb colors forts, com ara vermells o taronges, són difícils de llegir, però es poden fer servir en titulars i rètols amb els quals es vulgui cridar l’atenció.