Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

7. La portada

7.1. Importància de la portada

La portada és la peça més important de tota publicació. La seva funció és cridar l’atenció sobre el lector i fer d’aparador dels continguts de la publicació. La portada ha de resumir clarament el contingut i aconseguir impactar l’observador per a provocar-li una intenció de compra. La creació de la portada és un dels processos més complexos en disseny editorial. La teoria diu que hauria de ser el punt de partida de tot projecte, però la pràctica ens ensenya que definir una portada que condensi a la perfecció l’esperit del producte és més fàcil quan el procés de disseny es troba en un estat avançat.

La portada serà l’estendard de la publicació, un element recognoscible número a número, en el qual l’esperit i la personalitat de la publicació es vegin plasmats.

«Les portades intenten connectar amb els nostres valors, somnis i necessitats. No és sorprenent que aspirin a prendre una forma gairebé humana: ens “parlen” amb els titulars, i s’encarnen en persones i personatges que es queden mirant-nos, encara que sigui a través dels ulls d’una fotografia.» David Crowley, Magazine Covers.

En aquests exemples de capçaleres distintives (molt diferents entre si) podem veure l’impacte que pot assolir el contacte visual amb la imatge de portada.

Yolanda Zappatera, en el seu llibre Art direction + editorial Design, es refereix a la portada d’una revista en aquests termes: «La portada ha de ser moltes coses per a molta gent. L’editor ha de creure que ven. Ha de cridar l’atenció del lector per sobre dels seus competidors. Ha de resultar familiar als lectors habituals, però prou diferent perquè es noti que és un número nou. Ha de buscar nous lectors, però sense alienar els lectors existents. Ha d’expressar el potencial, el caràcter, el contingut interior de la revista, i ha d’animar els lectors a obrir les pàgines.»

En aquest exemple podem veure diversos exemplars de la revista W. Podem observar com la línia de disseny, la composició i l’estil són els mateixos, de manera que es crea una estètica molt recognoscible. No obstant això, cada número té el seu atractiu propi.

La portada no només diu coses de la revista. També parla dels nostres interessos com a consumidors, etiqueta l’observador que la compra.