Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

1. Introducció al procés de disseny editorial

1.6. Tests i estudis de mercat

Són els estudis que es fan amb grups d’opinió sobre el número zero que l’editorial pretén llançar. Hi ha empreses especialitzades a fer aquesta feina. La seva funció és recollir com més dades millor per a poder valorar en quina mesura el producte editorial funcionarà en el mercat. La metodologia de treball sol variar en funció de cada empresa, encara que, a grans trets, el que es fa és triar diferents grups de persones que siguin audiència potencial del producte (i altres que no) i s’estudia les seves diverses reaccions davant el prototip. La recollida d’informació es duu a terme en reunions on els subjectes, amb l’ajuda d’una guia especialitzada, revisen i comenten la revista. Generalment, s’acompanya d’altres revistes similars, o que seran competència en el mercat, i s’estudien totes les seves reaccions.

Normalment, editors i dissenyadors poden observar el grup amagats darrere d’un vidre. Presenciar algunes d’aquestes reunions pot resultar molt interessant per a un dissenyador, perquè pot comprovar directament fins a quin punt el seu disseny transmet el que ell pretenia o no. Aquests estudis són perfectes per a testar diferents tipus de contingut, per a valorar si una capçalera té l’impacte que es vol o per a comprovar si el disseny comunica el que es pretén.

Aquests treballs han de ser efectuats per professionals que, després d’haver estudiat una sèrie de mostres significatives, estan preparats per a emetre un estudi complet amb una valoració sobre si el producte necessita canviar alguna cosa o de si té futur en el mercat, aportant un plus d’informació a l’editor.