Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

2. Les tipografies

2.4. Normes bàsiques en tipografia

2.4.5. El paràgraf

Sempre és preferible utilitzar una alineació de paràgraf a l’esquerra. Quan els textos són justificats, cal tenir cura al màxim dels valors de partició en les paraules (valors de P&J), ja que han de tallar correctament i cal evitar espais en blanc que poden quedar antiestètics. Una alineació diferent pot estar justificada si el disseny ho requereix.

Un error tipogràfic bastant comú és deixar en el text línies mortes que, segons la seva posició, s’anomenaran vídues (última línia d’un paràgraf que queda sola al començament d’una pàgina o columna) o òrfenes (primera línia d’un paràgraf que queda sola al final d’una pàgina o columna). S’acostuma a recomanar que les columnes i les pàgines comencin i acabin amb dues línies, almenys.

Aquest tipus d’errades afecten la lecturabilitat del disseny i l’enlletgeixen considerablement. Un bon dissenyador ha d’estar atent als petits detalls, ja que una suma d’errors tirarà per terra el seu treball, mentre que un disseny cuidat sempre serà un plus.