Projecte II: Disseny editorial


Isabel García Fernández PID_00267222

9. Tipus de publicacions digitals

9.1. Una definició de publicació digital

Una publicació digital és aquella que es visualitza en un suport digital, és a dir, que s’hi accedeix a través d’un ordinador o un altre dispositiu electrònic i que, a més a més de textos, pot reproduir imatges, àudio i vídeo o contenir enllaços o opcions que permetin un joc d’interactivitat amb el receptor.

Que cada vegada consumim més continguts en els nostres dispositius mòbils és un fet indiscutible. Estem acostumats a llegir el diari a la tauleta, a fer la compra o a reservar entrades des del nostre smartphone, etc. Les publicacions digitals interactives estan optimitzades per poder ser visualitzades correctament en qualsevol dispositiu digital i aprofiten, en gran mesura, les peculiaritats d’aquests mitjans. Els usuaris han de poder moure’s per les publicacions des de qualsevol navegador i tindran l’opció de descarregar-se l’app, si està disponible, al seu dispositiu. Per a això, caldrà tenir en compte una sèrie de premisses tècniques que facin factible la navegació perfecta i la seva interactivitat completa.

Des que les publicacions digitals van començar a despuntar, la discussió sobre si aquestes acabarien substituint les de paper ha estat a l’aire. Això no sembla que hagi de passar, si bé és cert que el món digital s’ha creat un ampli lloc en un mercat que cada vegada es mostra més competitiu. Amb el desenvolupament de les noves tecnologies de la informació, les publicacions en format digital han anat guanyant terreny, propiciat principalment pel seu accés fàcil, la qual cosa les converteix en un mitjà de comunicació directe i eficient, i per l’abaratiment dels costos de producció que suposa.