8. Plataformes per a la publicació digital editorial

8.1. Introducció

Al llarg dels apartats anteriors hem plantejat la dependència que s’estableix entre els formats en què editem un contingut i les opcions de distribució i comercialització que tindrem disponibles. Hem definit també que alguns dels agents protagonistes del sector, si bé ofereixen eines per a convertir el contingut al seu format propi, no acceptaran cap objecte digital que no estigui en el seu format i compleixi els requisits que les guies d’estil ens demanen. Alhora, a mesura que definíem les particularitats dels formats i les diferents vies per a crear-los, ens hem adonat que del format que escollim per publicar un contingut en dependran les eines i els llenguatges que farem servir.

Totes aquestes decisions que ja hem pres quan creem un objecte editorial digital determinaran les diferents opcions de publicació a les quals podrem accedir. Al llarg dels diferents punts ja hem presentat la majoria de plataformes i eines existents per a la publicació editorial digital, però ara volem mostrar-les agrupades i classificades en funció del tipus de continguts que admeten i els formats en què és possible publicar.

Totes les opcions que presentem tenen a disposició dels usuaris guies, tutorials i un gran volum d’informació que ens ajuda a entendre les condicions del servei i els requisits tècnics i procedimentals que cal complir, i per tant no entrarem a repetir aquesta informació, que és fàcilment accessible per internet.